Nr 18/2023 13 września 2023

Na teraz

Teksty dotyczące szeroko pojętych nowości: recenzje literackie, filmowe, muzyczne oraz spektakli teatralnych i wystaw trwających aktualnie w Polsce i na świecie.

Rozprawa między wójtem a panem

Mateusz Żebrowski
Film