Nr 3/2021 14 kwietnia 2021

Na teraz

Teksty dotyczące szeroko pojętych nowości: recenzje literackie, filmowe, muzyczne oraz spektakli teatralnych i wystaw trwających aktualnie w Polsce i na świecie.

Szaleństwo pszczół

Julia Lizurek
Teatr

Na moment

Teksty reagujące na bieżące wydarzenia i rzeczywistość. Analizy aktualnych zjawisk i dynamiki pola społecznego i kulturalnego.

Na dłużej

Teksty przekrojowe i eseje – m.in. sylwetki twórców, przegląd twórczości autorskiej lub tematycznej, prezentacje i analizy istotnych zjawisk XX i XXI wieku.