Czasopismo internetowe „CzasKultury.pl” (dawniej „e.CzasKultury”) powstało w 2010 roku. W skład pierwszej redakcji wchodziły Agata Rosochacka (obecnie Prezeska Stowarzyszenia Czasu Kultury), Iwona Ostrowska i Justyna Knieć. Przez dekadę istnienia czasopismo aktualizowane było w trybie codziennym. W 2021 roku czasopismo przekształciło się w internetowy periodyk. Numery „CzasKultury.pl” ukazują się co dwa tygodnie.

Redakcja

Joanna B. Bednarek

Literatura Społeczeństwo
jbbednarek@czaskultury.pl

Historyczka literatury i kultury współczesnej; dr nauk humanistycznych. Współkuratorka cyklów spotkań, m.in. „Prognozowanie teraźniejszości”. Współautorka (z P. Czaplińskim i D. Gostyńskim) książki „Literatura i jej natury” (2017). Współredaktorka kilku tomów zbiorowych, m.in.: „Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii” (2017), „Interpretacje uwalniające” (2018), „Prognozowanie teraźniejszości” (2018), „O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce” (2019).

Dawid Gostyński

Literatura Społeczeństwo

Literaturoznawca, doktorant UAM w Poznaniu. Współautor (z P. Czaplińskim i J.B. Bednarek) książki „Literatura i jej natury” (2017). Współredaktor kilku książek zbiorowych – m.in.: „Interpretacje uwalniające” (2018), „O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce” (2019). Laureat nagrody im. Czesława Zgorzelskiego.

Justyna Knieć

Film Seriale

Kulturoznawczyni (specjalizacja filmowo-audiowizualna), autorka tekstów z zakresu filmoznawstwa oraz krytycznych. Redaktorka, korektorka. Sekretarzyni redakcji kwartalnika „Czas Kultury”.

Piotr Dobrowolski

Teatr

Pracownik Zakładu Estetyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, teatrolog literaturoznawca, badacz estetyki. Aktywny recenzent teatralny. Wydał książki „Estetyka odrzucenia w dramacie i teatrze współczesnym” (2011), „Wolność, równość, teatr. Pięć lat Sceny Roboczej” (2017), „Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej” (2019). Członek redakcji kwartalnika „Czas Kultury”.

Marcin Małecki

Muzyka

Dziennikarz, muzyk, copywriter, absolwent filologii polskiej UAM w Poznaniu. Związany z portalem Screenagers od 2015 roku, od 2019 jego redaktor naczelny. Publikował m.in. w Gazecie Magnetofonowej oraz na łamach portali Rytmy.pl i Kultura.poznan.pl.

Korekta

Justyna Knieć, Adriana Janisiewicz, Zuzanna Jujka, Monika Stanek