Czasopismo internetowe „CzasKultury.pl” (dawniej „e.CzasKultury”) powstało w 2010 roku. W skład pierwszej redakcji wchodziły Agata Rosochacka (obecnie Prezeska Stowarzyszenia Czasu Kultury), Iwona Ostrowska i Justyna Knieć. Przez dekadę istnienia czasopismo aktualizowane było w trybie codziennym. W 2021 roku czasopismo przekształciło się w internetowy periodyk. Numery „CzasKultury.pl” ukazują się co dwa tygodnie.

Redakcja

Joanna B. Bednarek

Literatura Społeczeństwo
jbbednarek@czaskultury.pl

Historyczka literatury i kultury współczesnej; dr nauk humanistycznych. Współkuratorka cyklów spotkań, m.in. „Prognozowanie teraźniejszości”. Współautorka (z P. Czaplińskim i D. Gostyńskim) książki „Literatura i jej natury” (2017). Współredaktorka kilku tomów zbiorowych, m.in.: „Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii” (2017), „Interpretacje uwalniające” (2018), „Prognozowanie teraźniejszości” (2018), „O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce” (2019).

Miłosz Markiewicz

Sztuka

Historyk sztuki i kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów UAM, związany z Centrum Badawczym Humanities/Art/Technology na tej uczelni. Współredaktor książki „Pomiędzy tożsamością a obrazem” (2016) i współtłumacz książki Bernarda Stieglera  „Konieczna bifurkacja. Nie ma alternatywy”. Kierownik literacki Teatru Śląskiego w Katowicach.

Justyna Knieć

Film Seriale

Kulturoznawczyni (specjalizacja filmowo-audiowizualna), autorka tekstów z zakresu filmoznawstwa oraz krytycznych. Redaktorka, korektorka. Sekretarzyni redakcji kwartalnika „Czas Kultury”.

Piotr Dobrowolski

Teatr

Pracownik Zakładu Estetyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, teatrolog literaturoznawca, badacz estetyki. Aktywny recenzent teatralny. Wydał książki „Estetyka odrzucenia w dramacie i teatrze współczesnym” (2011), „Wolność, równość, teatr. Pięć lat Sceny Roboczej” (2017), „Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej” (2019). Członek redakcji kwartalnika „Czas Kultury”.

Marcin Małecki

Muzyka

Dziennikarz, muzyk, copywriter, absolwent filologii polskiej UAM w Poznaniu. Związany z portalem Screenagers od 2015 roku, od 2019 jego redaktor naczelny. Publikował m.in. w Gazecie Magnetofonowej oraz na łamach portali Rytmy.pl i Kultura.poznan.pl.

Korekta

Justyna Knieć, Adriana Janisiewicz, Zuzanna Jujka, Monika Stanek

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Zrealizowano ze środków Miasta Poznania.
Zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.