Dziecko – sztuka – dorosły: spotkanie i emancypacja

Termin nadsyłania abstraktów: 3 stycznia 2022, artykułów: 20 kwietnia 2022

Pytamy o emancypacyjny potencjał sztuki kierowanej do młodszego odbiorcy. W ostatnich dziesięcioleciach intensywnie się ona zmienia, przestaje uchodzić za coś pobocznego, drugorzędnego, jeśli jest marginesem – to tym, który obramowuje centrum: eksponuje je i przekształca. Zamiast „książeczek” dla dzieci, „wierszyków” i „teatrzyków” dziecko obcować może z pełnoprawną (i pełnokrwistą) sztuką, nierzadko śmiało przełamującą tabu. Może…

więcej

Współczesne podróże w kontekstach postkolonialnych

Termin nadsyłania artykułów: 28 marca 2022

Ograniczenie możliwości podróżowania, jedna z najbardziej odczuwalnych globalnych konsekwencji pandemii, stanowi dobrą okazję do dyskusji o znaczeniu mobilności w XXI wieku. Zatrzymani w ruchu, wytrąceni z rutyny, zadajemy pytania. Podróżowanie wydaje się nieodwołalnie wpisane w naszą kulturową tożsamość – czy będziemy zmuszeni ją trwale przedefiniować? Jak pogodzić wolności gwarantowane w społeczeństwach demokratycznych z ekologicznymi skutkami…

więcej

Prawa i uczucia religijne

Termin nadsyłania abstraktów: 31 stycznia 2022, artykułów: 28 marca 2022

W drugiej dekadzie XXI wieku polskie społeczeństwo coraz częściej korzysta z artykułu 196 Kodeksu karnego. Osoby kierujące sprawy do prokuratury powołują się na „obrażone uczucia”, a uczucia religijne są strzeżone przez prawo. „Dyżurnymi” obiektami pozywanymi w ostatnim trzydziestoleciu były dzieła i działania artystyczne. Ich lista, długa i zróżnicowana, jest alternatywną historią kultury polskiej….

więcej

Polska sztuka narodowa

Konsultacje, propozycje w postaci abstraktu: 15 stycznia 2022, termin nadsyłania artykułów: 10 czerwca 2022

Realizując ideologiczne cele swoich stronnictw, polscy politycy starają się wywierać wpływ na rozmaite dziedziny życia społecznego w kraju; nie tylko te, które pozostają w ścisłej zależności od władz centralnych, ale też takie, które kształtować mogą jedynie pośrednio – przez sugestię, presję czy wpływ na finansowanie inicjatyw instytucjonalnych czy oddolnych, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Trwające od 2015 roku rządy…

więcej

Na warsztacie

Nabór ciągły

W dziale „Na warsztacie” przedstawiamy najnowsze zjawiska współczesnej humanistyki. Przyjęliśmy, że interesują nas publikacje, które ukazały się w ciągu ostatnich trzech lat, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład zestawić najnowszą publikację z nieznaną w Polsce starszą, klasyczną książką z danej dziedziny. Teksty powinny przyjmować formułę eseju naukowego, to jest być skierowane…

więcej