Esej

W jednym zdaniu: niekoniecznie związane z tematem numeru teksty, które spełniają standardy artykułu naukowego, a zarazem w atrakcyjny sposób problematyzują zagadnienie o sporym znaczeniu dla toczących się aktualnie dyskusji bądź je wyprzedzają.

Rozpatrujemy ukończone teksty, nie czytamy szkiców i nie podejmujemy decyzji na podstawie streszczeń (abstraktów).

Interesują nas zarówno rozpoznania prowadzone w szerokiej perspektywie, jak i te obejmujące skalę mikro, studium przypadku czy interpretację metodą bliskiego czytania.

W trosce o wysoki poziom merytoryczny artykułów zgłoszenia po wstępnej akceptacji kolegium redakcyjnego przechodzą przez proces podwójnie ślepej recenzji u dwóch niezależnych recenzentów. Ostateczną decyzję o publikacji podejmują redaktorzy naczelni.

Nabór ciągły.

Prosimy o dołączenie biogramu naukowego (500-700 znaków ze spacjami), afiliacji, kodu ORCID, listy prac cytowanych i abstraktu ze słowami kluczowymi w języku polskim.

Tekst powinien mieć nie więcej niż 24 tysięcy znaków (z przypisami i listą prac cytowanych) i być dostosowany do standardów cytowania/przypisów MLA 9 zawartych w załączniku.

Adres kontaktowy: kwartalnik@czaskultury.pl