Stowarzyszenie Czasu Kultury prowadzi działalność przede wszystkim w obszarze wydawniczym i artystycznym: wydając pisma „Czas Kultury” i „CzasKultury.pl” oraz publikacje książkowe (m.in. Biblioteka Czasu Kultury) i jako operator Galerii SKALA w Poznaniu. Ponadto organizujemy wydarzenia z zakresu animacji kultury, warsztaty, debaty, dyskusje, spotkania autorskie, akcje solidarnościowe i prowadzimy wiele innych form aktywności.

Jako organizacja pozarządowa funkcjonujemy w szeroko pojętym środowisku kultury, współpracując z innymi NGO-sami, instytucjami publicznymi i naukowymi, kolektywami i inicjatywami oddolnymi, a także indywidualnymi twórczyniami i twórcami. Staramy się być uczciwym partnerem każdego, z kim współpracujemy; wspierać tych, których działania doceniamy, a którym nasze wsparcie może się przydać; współistnieć w sieciach i koalicjach działań obywatelskich i kulturotwórczych. W ten sposób dajemy wyraz temu, że poważnie traktujemy naszą pozycję przedstawiciela trzeciego sektora, którego rolą jest między innymi dbanie o sprawiedliwie i demokratycznie funkcjonujące społeczeństwo.

Staramy się zabierać głos i zajmować stanowisko w sprawach ważnych społecznie, być sojusznikami grup i osób, których prawa są naruszane bądź nie są wystarczająco przestrzegane, a które nasze sojusznictwo akceptują. Zdajemy sobie sprawę, że w prowadzeniu organizacji pozarządowej nie ma miejsca na statyczność: wciąż się zmieniamy i uczymy jak najlepiej praktykować niezależność, uczciwość, solidarność i inkluzywność.

Kwartalnik drukowany

Czasopismo społeczno-kulturalne ukazujące się od 1985 roku, najpierw w obiegu niezależnym, a od 1990 roku oficjalnie. Wydawcą pisma od grudnia 1999 roku jest Stowarzyszenie Czasu Kultury. Obecnie „Czas Kultury” ma charakter naukowy i społeczno-artystyczny oraz ukazuje się jako kwartalnik.

czaskultury.pl/kwartalnik

Dwutygodnik internetowy

Czasopismo internetowe „CzasKultury.pl” (dawniej e.CzasKultury.pl) powstało w 2010 roku. W marcu 2021 roku czasopismo przekształciło się w internetowy periodyk.

czaskultury.pl/internetowy

Wydawnictwo

W ramach serii wydawniczej, kontynuowanej od lat 90., ukazało się wiele ważnych pozycji literackich. Dziś na serię składają się przede wszystkim publikacje o charakterze krytycznym, poświęcone współczesnej kulturze i sztuce. Większość autorów stanowią twórcy i badacze z Wielkopolski.

czaskultury.pl/wydawnictwo

Galeria Skala

Galeria działa od czerwca 2016 roku. W trakcie dotychczasowej działalności zorganizowano ponad 35 wystaw, na których prezentowano prace znanych i cenionych w świecie artystów wielu generacji.

galeriaskala.com