Ogłoszenie o współpracy

Informacja dla autorów i autorek zainteresowanych współpracą z dwutygodnikiem „CzasKultury.pl”

„CzasKultury.pl” publikuje teksty krytyczne (recenzje, szkice, eseje). Czasopismo nie publikuje twórczości literackiej (proza, poezja).

Jesteśmy otwarci na propozycje autorskie i tym samym oferujemy współpracę z niezależną instytucją kultury o ponad trzydziestoletniej tradycji oraz z doświadczonym gronem redakcyjnym.

Teksty przed opublikowaniem przejdą redakcję (lub podwójną redakcję) i korektę. Redakcja ma prawo do skrótów w tekście i zmiany tytułu oraz do proponowania zmian. Praca redakcji podlega autoryzacji.

Umowa i honorarium: umowa o dzieło lub w przypadku samozatrudnienia – faktura/rachunek; honorarium: 300–500 zł brutto.

Zgłoszenia tekstów wraz z krótkim opisem swojego doświadczenia prosimy przesyłać na adres: e@czaskultury.pl.