Ogłoszenie o współpracy

Informacja dla autorów i autorek zainteresowanych współpracą z dwutygodnikiem „CzasKultury.pl”

„CzasKultury.pl” publikuje teksty krytyczne (recenzje, szkice, eseje). Czasopismo nie publikuje twórczości literackiej (proza, poezja).

Jesteśmy otwarci na propozycje autorskie i tym samym oferujemy współpracę z niezależną instytucją kultury o ponad trzydziestoletniej tradycji oraz z doświadczonym gronem redakcyjnym.

Teksty przed opublikowaniem przejdą redakcję (lub podwójną redakcję) i korektę. Redakcja ma prawo do skrótów w tekście i zmiany tytułu oraz do proponowania zmian. Praca redakcji podlega autoryzacji.

Umowa i honorarium: umowa o dzieło lub w przypadku samozatrudnienia – faktura/rachunek; honorarium: 500–800 zł brutto.

Zgłoszenia tekstów wraz z krótkim opisem swojego doświadczenia prosimy przesyłać na adres: e@czaskultury.pl.


Ogłoszenie o pracy

Stowarzyszenie Czasu Kultury poszukuje osoby na stanowisko sekretarza/sekretarzyni kwartalnika naukowego „Czas Kultury” oraz dwutygodnika „CzasKultury.pl”

Oferujemy:

 • pracę w niezależnej instytucji kultury o prawie czterdziestoletniej tradycji,
 • elastyczny czas pracy,
 • pracę w centrum Poznania, możliwość częściowej pracy zdalnej (wymiar do uzgodnienia).

Zadania:

 • ścisła współpraca z redaktorami i redaktorkami naczelnymi obu czasopism, w tym uczestnictwo w kolegiach redakcyjnych; obsługa i uzupełnianie elektronicznej platformy do zarządzania poszczególnymi etapami wydawniczymi czasopism,
 • prowadzenie elektronicznej korespondencji obu redakcji (dwutygodnika w zakresie korespondencji z instytucjami oraz rozporządzania propozycjami tekstów; kwartalnika – w zakresie korespondencji z autorkami i autorami na poszczególnych etapach pracy oraz korespondencji z recenzentami i redaktorami prowadzącymi tematy i in.),
 • prowadzenie elektronicznej korespondencji obu czasopism w zakresie współprac patronackich,
 • wprowadzanie wydań kwartalnika „Czas Kultury” na stronę www, na platformę przyznającą identyfikatory DOI poszczególnym artykułom oraz do baz danych indeksujących czasopismo,
 • i inne: … – jesteśmy małym zespołem, dbamy o klarowny zakres obowiązków naszych współpracowników, niemniej każde z nas akceptuje wielozadaniowość, wspólnie dbamy o środowisko pracy i często przyłączamy się do inicjatyw tworzonych przez członkinie i członków naszego stowarzyszenia.

Wymagania:

 • znajomość reguł i działań instytucji funkcjonujących w polu akademickim oraz w obszarach kultury i sztuki,
 • znajomość zasad pisowni i gramatyki języka polskiego, 
 • znajomość języka angielskiego,
 • chęć podejmowania nowych inicjatyw, 
 • samodzielność, terminowość, otwartość, cierpliwość,
 • docenimy również doświadczenie w pracy redakcyjnej (współpraca z redakcjami; praktyki), ale nie jest to wymóg konieczny.

Umowa i wynagrodzenie

Oferujemy pracę od czerwca lub lipca br. (do uzgodnienia). Przewidujemy wynagrodzenie w wysokości ok. 4000 zł brutto za wymiar ¾ etatu. Możliwe formy zatrudnienia: umowa o pracę, samozatrudnienie, umowy cywilnoprawne. Obowiązuje okres próbny.

Nasze możliwości finansowe jako organizacji pozarządowej zależne są od pozyskiwanych przez nas grantów w obszarach kultury i nauki. W ich ramach staramy się doceniać finansowo osoby zatrudnione i współpracujące czasowo; gdy tylko jest to możliwe, wprowadzamy podwyżki wynagrodzeń. Rozumiemy, że praca w kulturze to praca, a nie tylko misja.

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja br., zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem (list motywacyjny), na adres: wspolpraca@czaskultury.pl.

Odpowiemy na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o zawarcie w CV Klauzuli Zgody:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji [data i podpis].