Stowarzyszenie Czasu Kultury prowadzi działalność przede wszystkim w obszarze wydawniczym i artystycznym: wydając pisma „Czas Kultury” i „CzasKultury.pl” oraz publikacje książkowe (m.in. Biblioteka Czasu Kultury) i jako operator Galerii SKALA w Poznaniu. Ponadto organizujemy wydarzenia z zakresu animacji kultury, warsztaty, debaty, dyskusje, spotkania autorskie, akcje solidarnościowe i prowadzimy wiele innych form aktywności.

Jako organizacja pozarządowa funkcjonujemy w szeroko pojętym środowisku kultury, współpracując z innymi NGO-sami, instytucjami publicznymi i naukowymi, kolektywami i inicjatywami oddolnymi, a także indywidualnymi twórczyniami i twórcami. Staramy się być uczciwym partnerem każdego, z kim współpracujemy; wspierać tych, których działania doceniamy, a którym nasze wsparcie może się przydać; współistnieć w sieciach i koalicjach działań obywatelskich i kulturotwórczych. W ten sposób dajemy wyraz temu, że poważnie traktujemy naszą pozycję przedstawiciela trzeciego sektora, którego rolą – między innymi – jest dbanie o sprawiedliwie i demokratycznie funkcjonujące społeczeństwo.

Staramy się zabierać głos i zajmować stanowisko w sprawach ważnych społecznie, być sojusznikami grup i osób, których prawa są naruszane, bądź nie są wystarczająco przestrzegane, a które nasze sojusznictwo akceptują. Zdajemy sobie sprawę, że w prowadzeniu organizacji pozarządowej nie ma miejsca na statyczność: wciąż się zmieniamy i uczymy jak najlepiej praktykować niezależność, uczciwość, solidarność i inkluzywność.

Misja

 1. Wydawanie pisma społeczno-kulturalnego „Czas Kultury” (rok założenia: 1985) i czasopisma internatowego „CzasKultury.pl” (rok założenia: 2010, wcześniej jako eCzasKultury.pl).
 2. Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Poznania.
 3. Prezentacja najciekawszych dokonań twórców poszukujących oryginalnego wyrazu artystycznego.
 4. Stworzenie forum dla przedstawienia działań różnorodnych środowisk twórczych
 5. Rozszerzenie pola medialnego dla pełnej prezentacji i charakterystyki omawianych zjawisk.
 6. Wywołanie dyskusji nad ważnymi problemami społecznymi.
 7. Promocja pisma, które winno trafiać do szerszego kręgu odbiorców.

Cele

 1. Działalność kulturalna, naukowa, oświatowa ze szczególnym uwzględnieniem polskiej kultury i sztuk.
 2. Popularyzowanie, promocja i ochrona dokonań nauki, kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i ochrony zdrowia z Polski oraz z zagranicy.
 3. Wspieranie osób ze środowisk naukowych, artystycznych, sportowych i medycznych, przede wszystkim wywodzących się z Wielkopolski lub związanych z tym regionem.
 4. Świadczenia materialnej i niematerialnej pomocy w rozwoju polskiej nauki, kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i zdrowia, przede wszystkim w wymiarze pomocy indywidualnej lub wspomagania określonych wydarzeń naukowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych.
 5. Propagowanie tradycji, postaw patriotycznych, piękna ojczystego krajobrazu, materialnego i duchowego dziedzictwa narodowego.
 6. Świadczenie pomocy w zakresie organizacji i zarządzania w dziedzinach kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i ochrony zdrowia.

Zarząd

Agata Rosochacka Prezeska zarządu stowarzyszenia

Ryszard Czapara Wiceprezes zarządu stowarzyszenia

Justyna Knieć Wiceprezeska zarządu stowarzyszenia

Dane

Stowarzyszenie Czasu Kultury

ul. Św. Marcin 49a
61-806 Poznań

Tel: 61 101 54 08

NIP 7792088585 | KRS 0000253153 | REGON 100175618
Konto bankowe: 02 1160 2202 0000 0003 3798 5822