Z życia redakcji

30 stycznia 2021

Współczytnik

Na zaproszenie Galerii Miejskiej „Arsenał” redaktorzy i redaktorki „Czasu Kultury” oraz osoby zaprzyjaźnione z redakcją zorganizowały serię spotkań.

10 maja 2019

„Czas Kultury” się czyta – manifestacje obywatelskie

Manifestacje obywatelskie stały się po 2010 roku ważnym elementem kultury politycznej i formą partycypacji w niej. Znaczące jest to, że nie organizują ich partie, ale sami obywatele.

28 lutego 2018