„Czas Kultury” się czyta – manifestacje obywatelskie

„A pan kogo reprezentuje? A tamta pani tam? – Państwo tu w jakiej sprawie protestują swoją obecnością? – Czy ta manifestacja jest moja wasza czy nasza wspólna? I czy na pewno? – W czyim imieniu mówi ten, co mówi?”.

Manifestacje obywatelskie stały się po 2010 roku ważnym elementem kultury politycznej i formą partycypacji w niej. Znaczące jest to, że nie organizują ich partie, ale sami obywatele. Redaktorów „Czasu Kultury” interesowały ich motywacje, emocje, postulaty i artefakty. Pokłosiem tego stało się wydanie poświęcone manifestacjom (4/2017) oraz performatywne spotkanie zorganizowane 28 lutego 2018 roku w Malarni poznańskiego Teatru Polskiego.

Reżyseria: Ula Kijak
Udział wzięli: Agnieszka Różyńska, Waldemar Kuligowski