„Czas Kultury” jest kwartalnikiem naukowo-kulturalnym ukazującym się od 1985 roku, jedynym z nadal istniejących drugoobiegowych czasopism tego typu (wydawanym oficjalnie od 1990 roku).
Obecna hybrydowa formuła magazynu obejmuje publikację recenzowanych artykułów naukowych, jak również esejów, felietonów, przekładów, prozy i poezji. Pismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, w bazach CEEOL i SCOPUS, należy też do sieci Eurozine.