Jubileusz 30-lecia istnienia „Czasu Kultury”: Czas Kultury w Ogrodzie Botanicznym