Edukacja

Działalność edukacyjna stanowi przedłużenie i poszerzenie programu trzech inicjatyw prowadzonych przez Stowarzyszenie Czasu Kultury: galerii Skala oraz czasopism „CzasKultury.pl” i „Czas Kultury”. Oferując warsztaty i spotkania prowokowane przez tematy wystaw oraz wydań czasopism, a zarazem włączające do scenariusza elementy programu nauczania przedmiotów humanistycznych (obejmujące m.in. sposoby funkcjonowania kanonu literackiego, metody interpretacji tekstu literackiego i sztuk wizualnych) stajemy po stronie splotów między procesem edukacji i animacją życia kulturalnego, a zarazem postulujemy postrzeganie uczestnictwa w polu kultury jako elementu edukacji społeczno-humanistycznej.


Projekt PUNKTY WĘZŁOWE (jesień 2023)

W ramach projektu uczniowie i uczennice Technikum Poligraficzno-Administracyjnego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu brali udział w serii warsztatów edukacyjnych odbywających się w przestrzeni wystaw „Panorama Exit” (październik 2023) i „The End of Something” (listopad 2023).

fot. Dominika Hoyle

Warsztaty uwzględniały interpretację prac wizualnych prezentowanych w galerii, zarazem nie poprzestając na byciu komentarzem do prezentowanych prac – czerpiąc tematyczną inspirację z konkretnej ekspozycji, prowokowały refleksję nad schematami narracyjnymi, relacją pomiędzy narracjami kanonicznymi a pracami artystycznymi oraz translacją języka literackiego na język kultury wizualnej. Celem warsztatów było wprowadzanie świadomości dotyczącej współczesnych sztuk wizualnych do edukacji szkolnej, podnoszenie kompetencji czytelniczo-interpretacyjnych uczestników warsztatów oraz wykształcenie umiejętności włączania sztuk wizualnych w namysł nad węzłowymi problemami współczesności.

fot. zespół projektowy

Spotkania warsztatowe odbywały się zarówno w przestrzeni galerii SKALA – co zwracało uwagę uczniów na istnienie niekomercyjnej galerii sztuki oraz ukazywało funkcjonowanie tzw. white cube’u – jak i w szkołach – co pozwalało dziełom kultury wizualnej „wyjść” z przestrzeni galeryjnej do codziennego środowisku uczniów, burząc zarazem sztuczną barierę dostępu do sztuki współczesnej.

fot. zespół projektowy

Projekt „Punkty węzłowe” był pierwszym tego typu działaniem galerii SKALA.

Realizacja projektu została dofinansowana przez Miasto Poznań.