Na warsztacie

W dziale „Na warsztacie” przedstawiamy najnowsze zjawiska współczesnej humanistyki. Interesują nas przede wszystkim publikacje, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat. Mogą one przyjmować formę przeglądu wybranego problemu (np. omówienie paru książek z danego obszaru) albo refleksji nad ważną, pojedynczą publikacją.

Przyjęliśmy zasadę omówień z różnych punktów widzenia: dwugłosu lub trzygłosu, polemicznego albo prezentującego różne perspektywy metodologiczne.

W ten sposób zwielokrotnimy perspektywy opisowe, co nie oznacza, że prezentowane punkty widzenia powinny się znosić, ustanawiać metodologiczny czy etyczny konflikt lub wszczynać dyskusje nad posiadanymi racjami. Zgodnie z naszym założeniem perspektywy mają się uzupełniać, brzmieć równolegle, różnić, ale niekoniecznie przeciwstawiać. Interesują nas możliwości dialogiczne.

Zgłoszenia do działu przyjmujemy w autorskich parach lub indywidualnie. Preferujemy pierwsze rozwiązanie.

Teksty powinny przyjmować formułę eseju naukowego, skierowanego do akademickiego odbiorcy niespecjalizującego się w danej tematyce i oscylować pomiędzy profesjonalnym artykułem naukowym a tradycyjnie pojętą recenzją (zarazem nie wpadając w pułapki hermetyzmu albo powierzchowności). Taka formuła zgodna jest z naszym credo. Teksty powinny być opatrzone aparatem krytycznym.

W trosce o wysoki poziom merytoryczny artykułów zgłoszenia przechodzą przez proces podwójnie ślepej recenzji u dwóch niezależnych recenzentów.

Nabór ciągły.

Prosimy o dołączenie biogramu naukowego (500-700 znaków ze spacjami), afiliacji, kodu ORCID, listy prac cytowanych i abstraktu ze słowami kluczowymi w języku polskim.

Tekst powinien mieć nie więcej niż 24 tysięcy znaków (z przypisami i listą prac cytowanych) i być dostosowany do standardów cytowania/przypisów MLA 8 zawartych w załączniku.