Nr 1 (208) / 2021
Liczba stron: 151

Pieniądz jako dobro publiczne

Tomasz Bąk
Kate Brown
Izabela Morska
Agata Celejewska
Martyna Kamińska
Wyczyść
Pobierz

Pieniądz jako dobro publiczne

Marcin Czachor

Ekonomiczna ortodoksja, która co najmniej od połowy lat 70. XX wieku pisała podręczniki do nauki makroekonomii, tworzyła programy gospodarcze rządów i układała zalecenia dla krajów rozwijających się (w tym Polski okresu transformacji), straciła swoją uprzywilejowaną pozycję i znajduje się dziś w głębokim kryzysie. Rozczarowanie ekonomią głównego nurtu sprzyja odnowieniu zainteresowania zmarginalizowanymi dotychczas programami badawczymi, to jest różnymi szkołami heterodoksyjnymi. Zdecydowanie najbardziej przenikliwa krytyka jest formułowana przez postkeynesizm, a zwłaszcza jego radykalny nurt zwany nowoczesną teorią monetarną (MMT). Ostrze krytyki MMT wymierzone jest w samo serce ekonomicznej ortodoksji – w teorię pieniądza, bez której cały ten intelektualny gmach wali się jak domek z kart. Dzięki MMT zaczynamy spostrzegać, że pieniądz i system finansowy nie muszą być tylko narzędziami dyscyplinowania co bardziej śmiałych reform społecznych i polityk gospodarczych. Wprost przeciwnie, właściwe zrozumienie mechanizmu kreacji pieniądza, jego charakteru i społecznej natury może mieć potężny emancypacyjny charakter. MMT pozwala na zrozumienie funkcjonowania jednego z najważniejszych dóbr publicznych (programowo niedocenianego przez lewicę), czyli współczesnej infrastruktury monetarnej. To zaś stanowi punkt wyjścia nie tylko do umiarkowanych reform i nieco bardziej śmiałej polityki fiskalnej, ale również do bardziej radykalnych zmian społeczno-ekonomicznych, niekoniecznie mieszczących się w kapitalistycznych stosunkach produkcji.

Spis treści / artykuły do kupienia lub pobrania:

Dział: Pieniądz jako dobro publiczne

Dział: Pieniądz jako dobro publiczne

Dział: Pieniądz jako dobro publiczne

Dział: Pieniądz jako dobro publiczne

Dział: Pieniądz jako dobro publiczne

Dział: Pieniądz jako dobro publiczne

Dział: Pieniądz jako dobro publiczne

Dział: Pieniądz jako dobro publiczne

Dział: Pieniądz jako dobro publiczne

Dział: Esej

Dział: Esej

Dział: Esej

Dział: Poezja

Dział: Poezja

Dział: Na warsztacie

Dział: Na warsztacie

Dział: Rozmowa

Dział: Felieton

Dział: Felieton