Dwie teorie pieniądza w twórczości Karla Polanyiego

0,00