Alterka – pieniądz czy dar? Projekt pieniądza społecznego

3,00