Nr 16/2023 Na dłużej

WYCHODZENIE Z POCHODZENIA: Nic się nie działo

Joanna B. Bednarek Przemysław Czapliński
Literatura Rozmowy podcast Cykl

W trzecim odcinku cyklu Przemysław Czapliński i Joanna B. Bednarek rozmawiają o reportażu historycznym Tomasza S. Markiewki „Nic się nie działo. Historia życia mojej babki” (wyd. Czarne). Książka znalazła się na szerokiej liście dwudziestu pozycji nominowanych do Nagrody Literackiej Nike 2023.

 

fot. CDD20 on Pixabay | coloured by CzK.pl

WYCHODZENIE Z POCHODZENIA

Cykl podcastów poświęconych książkom mówiącym o przekraczaniu tożsamości dziedziczonej. W centrum naszego zainteresowania znajdą się opowieści o rozmaitych ograniczeniach oraz odpowiadających temu protestach i prawach, o emancypacji płciowej i etnicznej, o awansach majątkowych i klasowych. Będziemy sięgać do dzieł polskich i obcych, wskazując przy tym na specyficzne dla danego państwa i danego momentu historycznego uwarunkowania. Dzieł mówiących o „wychodzeniu poza pochodzenie” powstaje w ostatnim okresie w całej Europie coraz więcej – omawiając je, będziemy więc równocześnie pytać, skąd bierze się ta narastająca fala książek.