Nr 11/2023 Na dłużej

WYCHODZENIE Z POCHODZENIA: „Trylogia kopenhaska”

Joanna B. Bednarek Przemysław Czapliński
Cykl Społeczeństwo Literatura podcast

Inaugurując cykl Przemysław Czapliński i Joanna B. Bednarek rozmawiają o twórczości Tove Ditlevsen oraz Annie Ernaux.

W pierwszym odcinku autorzy skupiają się na opus magnum duńskiej pisarki – powieści „Trylogia kopenhaska” (tłum. Iwona Zimnicka; wyd. Czarne). Kolejny odcinek poświęcony będzie pisarstwu ubiegłorocznej laureatki literackiej Nagrody Nobla.

 

 

fot. CDD20 on Pixabay | coloured by CzK.pl

WYCHODZENIE Z POCHODZENIA

Cykl podcastów poświęconych książkom mówiącym o przekraczaniu tożsamości dziedziczonej. W centrum naszego zainteresowania znajdą się opowieści o rozmaitych ograniczeniach oraz odpowiadających temu protestach i prawach, o emancypacji płciowej i etnicznej, o awansach majątkowych i klasowych. Będziemy sięgać do dzieł polskich i obcych, wskazując przy tym na specyficzne dla danego państwa i danego momentu historycznego uwarunkowania. Dzieł mówiących o „wychodzeniu poza pochodzenie” powstaje w ostatnim okresie w całej Europie coraz więcej – omawiając je, będziemy więc równocześnie pytać, skąd bierze się ta narastająca fala książek.