Nr 14/2023 Na dłużej

WYCHODZENIE Z POCHODZENIA: Annie Ernaux

Joanna B. Bednarek Przemysław Czapliński
Literatura Rozmowy podcast Cykl

W drugim odcinku podcastu Przemysław Czapliński i Joanna B. Bednarek kontynuują inauguracyjną rozmowę o twórczości Tove Ditlevsen oraz Annie Ernaux.

Tym razem autorzy skupiają się na książkach ubiegłorocznej laureatki literackiej Nagrody Nobla – „Latach” (tłum. Magdalena Budzińska, Krzysztof Jarosz; wyd. Czarne) i cyklu „Bliscy” (tłum. Agata Kozak; wyd. Czarne). Pisarstwo Ernaux konfrontowane jest z narracją Ditlevsen.

fot. CDD20 on Pixabay | coloured by CzK.pl

WYCHODZENIE Z POCHODZENIA

Cykl podcastów poświęconych książkom mówiącym o przekraczaniu tożsamości dziedziczonej. W centrum naszego zainteresowania znajdą się opowieści o rozmaitych ograniczeniach oraz odpowiadających temu protestach i prawach, o emancypacji płciowej i etnicznej, o awansach majątkowych i klasowych. Będziemy sięgać do dzieł polskich i obcych, wskazując przy tym na specyficzne dla danego państwa i danego momentu historycznego uwarunkowania. Dzieł mówiących o „wychodzeniu poza pochodzenie” powstaje w ostatnim okresie w całej Europie coraz więcej – omawiając je, będziemy więc równocześnie pytać, skąd bierze się ta narastająca fala książek.