Zaśpiewać, zapamiętać („znowu i znowu i znowu”)

0,00