Zamki w Polsce

Nr 6/2011 (165)
Liczba stron: 182

Wyczyść
Pobierz

Zamki w Polsce

Marek Wasilewski

Numer „Czasu Kultury” zatytułowany „Zamki w Polsce” jest poświęcony kuriozalnej fascynacji budownictwem zamkowym w Polsce na początku XXI wieku. Zjawisko to objawia się w niezliczonej ilości fantazyjnych i ahistorycznych rekonstrukcji, domów jednorodzinnych zwanych potocznie gargamelami, hoteli czy restauracji. Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tego tematu jest kontrowersyjna odbudowa Zamku Przemysła w Poznaniu, która prowokuje pytania o granice dopuszczalnej kreacji w rekonstrukcji historycznych budowli. Istotnym zagadnieniem w kontekście architektury zamkowej jest też symboliczny język architektury jako emanacji władzy, co pokazujemy na przykładzie równoległych historii stuletniego Zamku Cesarskiego w Poznaniu i Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Budowanie zamku zarówno sto lat temu, jak i obecnie rozpatrywać trzeba nie tylko w kategoriach estetycznych ale przede wszystkim jako projekt natury politycznej.
Ponadto w numerze: esej Stanisława Obirka o zmaganiach z polskością Witolda Gombrowicza oraz szkic cenionego na świecie autora powieści science-fiction Morecaia Roshwalda o Hance Ordonównie. Jak zawsze polecamy także przegląd prasy Krzysztofa Hoffmana oraz felietony Agaty Araszkiewicz i Edwarda Pasewicza.

Spis treści / artykuły do kupienia lub pobrania:

Architektura sakralna w Polsce, druga połowa XX wieku

Adam Witkowski (artysta wizytujący)