Kubiak wielkim eseistą jest! (Paweł Czapczyk, Portret humanisty. Zygmunt Kubiak w kręgu eseistyki, mitologii i krytyki kultury, Poznań 2011)

0,00