vol. XXXIX, no. 2, 2023

Z kociego punktu widzenia

Anna Landau-Czajka
Polska Akademia Nauk
ORCID: 0000-0003-2090-9855
Zakres stron: 113–122
Abstrakt:
Z kociego punktu widzenia
Artykuł jest omówieniem książki znanego badacza historii zwierząt Erica Barataya. Omówiona została w nim przede wszystkim propozycja nowatorskiej metodologii, którą autor uważa za jedynie właściwą do badania historii zwierząt. Przedstawione zostały pewne wątpliwości, dotyczące zastosowania tej metody w praktyce.
Słowa kluczowe: animal studies, koty, recenzja
Abstract:
From a Feline Point of View
This article discusses a book by renowned animal history researcher Éric Baratay. It mainly explores the proposal of an innovative methodology, which the author considers the only appropriate system for the study of animal history. Some doubts are presented regarding the application of this method in practice.
Keywords: animal studies, cats, review
Lista prac cytowanych:

Baratay, Éric. Kocie sprawy. Koty tworzą historię. Translated by Krzysztof Jarosz, Wydawnictwo w Podwórku, 2022.
Biegańska-Hendryk, Małgorzata.“»Wolny« czy domowy, czyli czy kot musi polować?”. Trzy koty, 9 września 2022, https://trzykoty.com/wolny-czy-domowy-czyli-czy-kot-musi-polowac/.
Darnton, Robert. Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej. Translated by Dorota Guzowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Kopczyńska, Żaneta. “Pięć tysięcy lat kota domowego w Europie Środkowej”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 13 lipca 2020, https://portal.umk.pl/pl/article/piec-tysiecy-lat-historii-kota-domowego-w-europie-srodkowej.

Landau-Czajka, Anna. Koty w społeczeństwie II Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Neriton, Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020.

Lis, Renata. “Historia kotów”. Dwutygodnik, no. 349, 2022, https://www.dwutygodnik.com/artykul/10478-historia-kotow.html

Meijer, Eva. Języki zwierząt. Translated by Alicja Oczko, Wydawnictwo Marginesy, 2021.

0,00