Wyściółka prawej szuflady Ijona Tichego

0,00

Fikcyjny wstęp do Pism zebranych Ijona Tichego opowiada perypetie wydawnicze Dzienników gwiazdowych, w których mało szlachetną rolę odgrywa, ku najszczerszemu zdziwieniu wielu tichiologów, Astral Sternu Tarantoga. Opowiadanie Wyściółka prawej szuflady Ijona Tichego demitologizuje postać Tarantogi, uważanego do tej pory za serdecznego przyjaciela wielkiego podróżnika, wydobywa na wierzch jego niemoralne posunięcia i egotyczne skłonności. Pytanie czy na pewno jest to sprawiedliwa ocena, sformułowana przez profesora Allana Shapiro, powiązanego z tajemniczą Lunar Agency.

Słowa kluczowe: Ijon Tichy, profesor Tarantoga, Apokryfy, fikcyjne wstępy, Wielkość urojona, Doskonała próżnia