Wolność od dzieci

Nr 6 (183) /2014
Liczba stron: 184

Wyczyść
Pobierz

Wolność od dzieci

Monika Bakke

Wolność od dzieci – w przeciwieństwie do pogardzanej bezdzietności – naznaczona jest świadomym, indywidualnym wyborem stylu życia. Hedonizm, brak wiary w przyszłość czy też względy ekologiczne – a może wszystko to razem – leżą u podstaw powstrzymywania się od prokreacji. Podejmując w „Czasie Kultury” zagadnienie wolności od dzieci, zadajemy pytanie o to, czy rodzenie jest odpowiedzią na umieranie, ale też przyglądamy się szansom na pozytywny model kobiecości poza macierzyństwem i męskości poza ojcostwem. Ponadto wskazujemy na niebagatelne względy ekologiczne (przeludniona planeta) oraz przypominamy filozoficzne i religijne tradycje wspierające, czy wręcz nakazujące, powstrzymywanie się od prokreacji. Wśród autorów tekstów o tej problematyce znaleźli się m.in. Agnieszka Gajewska, Monika Bakke i Andrzej Marzec.

Spis treści / artykuły do kupienia lub pobrania: