Rozmowa jako aproksymacja. Wokół narracji losu Anki Grupińskiej i Jánosa Kőbányaiego

0,00