W Kiejkutach, czyli nigdzie

0,00

Allan Sekula, Polonia i inne opowieści, Warszawa 2009–2010