Trzeba wielkich twórców pokazać jako prawdziwych ludzi

0,00