Tekściarz czy poeta piosenki? Strukturalny podział dzieł sztuki i ich twórców

0,00

Artykuł przedstawia propozycję nowego podziału dzieł sztuki w kręgu kulturowym. Dotychczas badacze z zakresu music studies posługiwali się podziałem hierarchicznym, sytuując poezję wyżej, zaś tekst piosenki niżej. Tym samym słowo „tekściarz” nabrało znaczenia pejoratywnego. W niniejszym szkicu opisana została możliwość zmiany tej konotacji oraz jej przyczyny. Poezja i tekst piosenki to zupełnie różne formy, które należy badać innymi metodologiami, stąd też propozycja oddzielenia obu sztuk i przypisania ich do oddzielnych grup kulturowych. Ponadto przedstawiona koncepcja pozwoliłaby także na rozwiązanie części problemów dotyczących nomenklatury w zakresie piosenkologii.

Słowa kluczowe: piosenkologia, podział kultury, tekściarz, tekst piosenki, muzyka rozrywkowa