„Tak oto ożywamy, tak, tak, tak”. Szkic o Agacie Harz

0,00

Szkic biograficzny poświęcony miejskiej śpiewacze tradycyjnej Agacie Harz. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytania: jak to możliwe, że śpiewaczka o odpowiedniej wrażliwości antropologicznej podejmuje się wykonywania pieśni tradycyjnych, w których mizoginia i ksenofobia są wszechobecne? W jaki sposób definiuje pieśni? Jakie strategie wobec nich przyjmuje? Do jakiego stopnia je przetwarza? Jak rozumie gest wykonywania pieśni tradycyjnych dzisiaj? I czy twórczość i praktyka Agaty Harz może mieć potencjał transgresywny? Tekst stanowi też brakujący element historii polskiego środowiska muzyki tradycyjnej, a szerzej historii dawnych i obecnych śpiewaczek tradycyjnych.

Słowa kluczowe: Agata Harz, śpiewaczka, muzyka tradycyjna, pieśni tradycyjne, środowisko muzyki tradycyjnej