Szkoła „brandzlowania wszechświata” (Susan Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, Kraków 2012)

0,00