Rozszerzona tożsamość i widma (post)komunizmu. Artystyczne interwencje w pozostałości po komunizmie w miastach Europy Środkowo-Wschodniej

0,00