Pies o imieniu Judasz (Marcin Wroński, Officium Secretum. Pies Pański, Warszawa 2010)

0,00