vol. XXXIX, no. 2, 2023

Od kota ulicznego do kota interaktywnego. O próbie biografii kotów Érika Barataya

Mirosław Loba
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0000-0003-2457-9160
Zakres stron: 123–132
Abstrakt:
Od kota ulicznego do kota interaktywnego. O próbie biografii kotów Érika Barataya
Artykuł będący omówieniem pracy Érika Barataya skupie się na dwóch zagadnieniach: w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi francuskiemu autorowi udaje się napisać inną historię kotów oraz czy wychodzi poza antropocentryczny i antropomorfizujący język, by uchwycić ich inną egzystencję? Autor zwraca uwagę na pokazany przez Barataya dokonujący się proces zmiany statusu udomowionych kotów, polegający na przechodzeniu od zoe do bios, od nagiego, anonimowego życia do życia społecznego.
Słowa kluczowe: koty, biografie zwierząt, antropocentryzm, inna egzystencja
Abstract:
From the Street Cat to the Interactive Cat. On Éric Baratay’s Attempt at Cat Biography
This article, which is a discussion of Éric Baratay’s work, will focus on two questions: how and with what tools does the French author manage to write an alternative history of cats, and does he go beyond anthropocentric and anthropomorphizing language to capture their alternative existence? The author draws attention to Baratay’s demonstration of the ongoing process of change in the status of domesticated cats, involving a transition from zoe to bios; from naked, anonymous life to social life.
Keywords: cats, animal biographies, anthropocentrism, alternative existence
Lista prac cytowanych:

Bailly, Jean-Christophe. Le parti pris des animaux. Christian Bourgois, 2013.

Baratay, Éric. Kocie sprawy (XVIIIXXI wiek). Koty tworzą swoją historię. Translated by Krzysztof Jarosz, Wydawnictwo w Podwórku, 2022.
Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Pallotitnum, https://biblia.deon.pl.
Darnton, Robert. Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej. Translated by Dorota Guzowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Derrida, Jacques. Lanimal que donc, je suis. Galilée, 2006.
Domańska, Ewa. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Wydawnictwo Poznańskie, 2005.

Krzykawski, Michał. “Dlaczego kapitalizm ze zwierzęcą twarzą również nie jest dla nas rozwiązaniem? Od antropologii do krytyki ekonomii politycznej. Wokół »Ludzkości mięsożernej« Florence Burgat”. Er(r)-go. TeoriaLiteraturaKultura, no. 38, 2019, pp. 117-138.
Trevert, Émilie. “Les chats vont-ils envahir la planète?”. Lepoint.fr, 11 Dec. 2022, https://www.lepoint.fr/societe/les-chats-vont–ils-envahir-la-planete.

0,00