Nr 3 (186) /2015
Liczba stron: 229

Kryzys uniwersytetu

Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Diana Lelonek
Krzysztof Czyżewski
Wyczyść
Pobierz

Kryzys uniwersytetu

Marek Wasilewski

Trwająca od pewnego czasu dyskusja poświęcona kryzysowi humanistyki oraz na reperkusjom niedawnej reformy szkolnictwa wyższego skłania do refleksji nad kondycją uniwersytetu w Polsce. Czy Uniwersytet umiera i jest skazany na zagładę, czy jest źródłem i kołem zamachowym modernizacji Polski? Czy słuszne są postulaty powiązania badań naukowych z aplikacjami przemysłowymi? Czy w gospodarce wiedzy jest miejsce dla humanistów? To tylko niektóre pytania, na które próbujemy szukać odpowiedzi. W zbiorze tekstów, których autorami są tacy wybitni naukowcy, jak: Henryk Samsonowicz, Jan Sowa, Przemysław Czapliński czy Tadeusz Sławek, analizujemy konsekwencje wprowadzenia w polskim szkolnictwie wyższym systemu bolońskiego oraz polityki technobiurokratycznej, postępującą komercjalizację uczelni nie tylko w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii.

Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Magdalena Radomska, Margaret Tali, Thijs Witty

Drugi zbiór tekstów poświęcony został „wydarzeniu” w filozofii Alaina Badiou, który zestawia swoją doktrynę wydarzenia z „histerią” upolitycznionej sztuki, próbującej zamazać granice między tym, co polityczne i tym, co estetyczne. Zgodnie z twierdzeniem francuskiego filozofa, to powiązanie raz na zawsze podporządkowało sztukę polityce. Polityka jednak według Badiou powinna się uczyć od sztuki, zwłaszcza że w XX wieku była najmniej innowacyjna w kategoriach tworzenia wizji rzeczywistości. Istotną częścią zbioru artykułów, będących pokłosiem konferencji poświęconej Badiou w Amsterdam School for Cultural Analysis, jest tekst samego filozofa, który dostarcza narzędzi praktykom dyskursu wydarzenia.

Spis treści / artykuły do kupienia lub pobrania:

Dział: Kryzys uniwersytetu

Dział: Kryzys uniwersytetu

Dział: Kryzys uniwersytetu

Dział: Kryzys uniwersytetu

Dział: Kryzys uniwersytetu

Dział: Kryzys uniwersytetu

Dział: Kryzys uniwersytetu

Dział: Kryzys uniwersytetu

Dział: Kryzys uniwersytetu

Dział: Kryzys uniwersytetu

Dział: Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Dział: Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Sztuka i milość

Alain Badiou

Dział: Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Dział: Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Dział: Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Dział: Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Dział: Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Dział: Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Dział: Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Dział: Rozmowa

Dział: Proza

Dział: Esej

Dział: Na warsztacie

Dział: Na warsztacie

Dział: Wydarzenie w filozofii Alaina Badiou

Dział: Felieton

Dział: Felieton

Dział: Felieton