Happeningi w stanie przekładu – wydarzenie i zapośredniczenie

0,00