DOI: http://doi.org/10.61269/OEFT6728
vol. XXXIX, no. 4, 2023

Nieprzyjemne uczucia: feminizm, queer i negatywność

Joanna Bednarek
ORCID: 0000-0003-3403-6629
Zakres stron: 21–32
Abstrakt:
Nieprzyjemne uczucia: feminizm, queer i negatywność
Smutek, wstręt, wstyd: te uczucia alienują i izolują. Choć niedawno wkroczyły do publicznego dyskursu, język, jakim się posługujemy, mówiąc o nich, próbując dowieść prawa do ich odczuwania oraz ich politycznego znaczenia, często jest pełen formułek i banałów – polega raczej na etykietowaniu tych negatywnych emocji niż zgłębianiu ich złożoności. To oczywiście lepsze niż niemówienie o nich wcale, ale pozostawia spory niedosyt innego, lepszego języka.
Słowa kluczowe: feminizm, negatywność, queer, smutek
Abstract:
Unpleasant Feelings: Feminism, Queer, and Negativity
Sadness, disgust, shame: these feelings alienate and isolate. Although they have recently entered the public discourse, the language we use when talking about them, trying to prove the right to feel them and their political significance, is often full of formulas and clichés – relying on labeling these negative emotions rather than exploring their complexity. This is, of course, better than not talking about them at all, but it leaves considerable hunger for other, better language.
Keywords: feminism, negativity, queer, sadness
4,00