Monika Brodka i Bolesław Leśmian – przestrzeń spotkania

0,00

Jak należy czytać literaturę? Co łączy wokalistkę popową, otwartą na eksperymenty muzyczne, z poetą XX-wiecznym, chętnie nawiązującym w swojej twórczości do dokonań symbolistów rosyjskich? Jak malarstwo Odilona Redona wpłynęło na twórczość współczesnych artystów? Pytania te znalazły odpowiedź w artykule poświęconym poetycko – muzycznemu spotkaniu, które dokonało się w przestrzeni sztuki, nastrojowej muzyki. Monika Brodka zrealizowała we wrześniu 2020 roku przy współpracy z producentem i wokalistą grupy Syny, Przemysławem Jankowiakiem, projekt Allegro. Lektury 2.0 |Brodka|Gad prod. 1988. Jej muzyczna interpretacja wiersza Leśmiana odwołuje się do ukrytych znaczeń tej poezji, filozoficznych, egzystencjalnych założeń, w których żywioł kobiecości odgrywa istotną rolę. Ważne okazuje się także pojęcie rytmu, „ukrytego tonu” – jak określał go Leśmian, wyrażającego sens istnienia. Artystka pojmuje go intuicyjnie, odczuwa podskórnie, interpretacja, którą proponuje w ramach projektu wprowadza odbiorcę w „otchłań zieloności”, w nową przestrzeń muzycznego (dźwiękowego) obrazu.

Słowa kluczowe: Bolesław Leśmian, Monika Brodka, podkast, muzyka pop, poezja, muzyczność, rytm.