„Moje serce jest na Wschodzie, a ja na najdalszym Zachodzie”

0,00