Kultura w czasach konfliktu

Nr 1 (184)/2015
Liczba stron: 198

Wyczyść
Pobierz

Kultura w czasach konfliktu

Paweł Zajas

W 2014 roku minęło sto lat od wybuchu pierwszej wojny światowej. Rocznicowe uroczystości były okazją do przyjrzenia się nieco mniej znanej stronie tego krwawego konfliktu oraz do namysłu nad modelem funkcjonowania autonomicznej kultury w warunkach wojny. Wielka Wojna stanowiła ramę dla wzmożonego transferu i mobilności kulturowej o globalnym charakterze. Transnarodowy przepływ literatury i sztuki w okresie pierwszej wojny światowej stał się punktem wyjścia dla rozważań nad funkcjonowaniem życia literackiego i artystycznego w warunkach konfliktów drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Autorzy „Kultury w czasach konfliktu” skupiają się na rzadko dotychczas dostrzeganym fenomenie sztuki autonomicznej powstałej nie pomimo konfliktu, lecz dzięki niemu. Publikujemy między innymi teksty Andrzeja Szczerskiego i Jędrzeja Morawieckiego o postawach artystów i intelektualistów podczas konfliktu ukraińsko-rosyjskiego oraz artykuł Mikołaja Iwańskiego, który łączy powstanie globalnego rynku sztuki z wojną w Wietnamie. Paweł Zajas pisze o tym, jak polska literatura zdobyła niemieckich czytelników w czasie pierwszej wojny światowej, a Miljenko Jergović przedstawia powikłane losy zabójcy i ofiary zamachu w Sarajewie.
W numerze także dwa bloki poświęcone zmarłym przed kilkoma miesiącami pisarzom. Publikujemy zatem rozmowy o Stanisławie Barańczaku z poznańskimi przyjaciółmi i współpracownikami tego poety i wykładowcy oraz eseje o twórczości Tadeusza Konwickiego. Polecamy także najnowsze utwory Zenona Fajfera.

Spis treści / artykuły do kupienia lub pobrania: