Filmowe obrazy pierwszej wojny światowej: zmienne losy decorum

0,00