vol. XXXIX, no. 3, 2023

Kartezjusz w smutku tropików. Wokół książki Iwony Krupeckiej Kartezjusz i Kanibale. Z historii jednej idei

Olga Żyminkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0000-0002-6049-8854
Zakres stron: 181-187
Abstrakt:
Kartezjusz w smutku tropików. Wokół książki Iwony Krupeckiej Kartezjusz i Kanibale. Z historii jednej idei
Artykuł dotyczy problematyki poruszanej w pracy Iwony Krupeckiej Kartezjusz i Kanibale, stanowiąc rozwinięcie dyskusji o kolonialnych wątkach w filozofii Kartezjusza. Jest zarówno przeglądem kluczowych myśli zawartych w książce Krupeckiej, jak i ich autorskim rozszerzeniem. Autorka tekstu koncentruje się przede wszystkim na doświadczeniu melancholii wpisanej w samą ideę kolonializmu, postrzegając Kartezjusza jako intelektualistę zaangażowanego w problematykę odkryć geograficznych, za którym stało jednak przeżycie XVII-wiecznego sceptycyzmu – rozumianego jako forma melancholii.
Słowa kluczowe: Kartezjusz, kolonializm, melancholia, Kanibal, postkolonializm
Abstract:
Descartes in the Sadness of the Tropics. On Iwona Krupecka’s Book Kartezjusz i Kanibale
This text focuses on the issues raised in Iwona Krupecka’s work Kartezjusz i Kanibale [Descartes and the Cannibals], providing an elaboration on the discussion of colonial themes in Descartes’ philosophy. It both traces the key thoughts contained in Krupecka’s book and an authorial expansion of them. The author of this article concentrates primarily on the experience of melancholy inherent in the very idea of colonialism, viewing Descartes as an intellectual engaged in the problems of geographical discovery. However, underneath it is the experience of seventeenth-century skepticism – understood as a form of melancholy.
Keywords: Descartes, colonialism, melancholy, Cannibal, postcolonialism
4,00