Francuzi w poszukiwaniu kłopotliwego czasu przyzwolenia. Literatura | Pedofilia | Rewolucja

0,00

Le Consentement Vanessy Springory – post-traumatyczne świadectwo relacji z pisarzem Gabrielem Matzneffem gdy miała lat 14 a on 50, okazało się katalizatorem wypartej pamięci o „epoce przyzwolenia” lat 70. i 80. Znacząca część francuskiego środowiska intelektualno-artystycznego wspierała wówczas dyskurs pro-pedofilski przy milczącej zgodzie ogółu społeczeństwa. Autor analizuje aktualną debatę w kontekście ruchu #MeToo, rewizji dziedzictwa Maja ’68 a także uwikłania samej literatury w gloryfikację erotyczno-pedagogicznych związków dojrzałych z niedojrzałymi. Obecną zmianę paradygmatu – zmierzch epoki „zabraniającej zabraniać” (a tym samym sankcjonującej „kulturę gwałtu”) i początek nowej, w której „nie przyzwala się przyzwalać” przedstawia w duchu „prześnionej rewolucji” i dramaturgii poszukiwania „skradzionego listu”.

Słowa kluczowe: Francja, pedofilia, literatura, rewolucja, Maj ’68, feminizm, #MeToo, #BalanceTonPorc, Vanessa Springora, Gabriel Matzneff, przyzwolenie, ofiara, trauma.