Fotografia jest sztuką

0,00

Charlotte Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, Kraków 2010