vol. XXXIX, no. 1, 2023

Fizjo-filozofia: myślenie (w) ruchu jako maszyna do stawania się wydzielinami

Bartosz Mroczkowski
Krystyna Lama Szydłowska
Zakres stron: 246–259
0,00