Efekt WOW. Telewizja jako performans ludyczny

0,00