Doktor Mabuse kontra państwo prawa

0,00

Artykuł omawia tło konfliktu między liberalnym a totalitarnym ustrojem państwa na przykładzie Republiki Weimarskiej. Szczególna uwaga zwrócona jest na kryzys nowoczesnej demokracji liberalnej, prowadzącej wówczas do rozkładu struktur społecznych i tęsknotę za silnym „państwem prawa”, co z kolei doprowadziło do rządów nazistowskich. Tłem kulturowym omówienia jest film Doktor Mabuse, gracz, ogniskujący wspomniane zjawiska. Mają one swoje odpowiedniki także współcześnie. Artykuł jest także okazją do reinterpretacji wymowy filmu. Podjęta jest próba rewizji kanonicznych odczytań; rewizja ta trwa od pewnego czasu, jednak dotąd nie była procesem ukończonym.