Czego się boisz? Wstręt w prozie Michela Houellebecqa

0,00

Artykuł porusza problem wstrętu w prozie Michela Houellebecqa, dyskutując z polskimi i francuskimi tekstami krytycznymi. Autorka stawia dwa główne pytania: dlaczego proza Houellebecqa w ogóle budzi wstręt? Czy i jak kategoria abjektu jest dla pisarza użyteczna? Zostają wyróżnione i przeanalizowane cztery poziomy, na których można doświadczyć wstrętu w trakcie lektury: warstwa językowa powieści, zachowania bohaterów, kreowany porządek świata, sposób bycia Houellebecqa w sferze publicznej. Autorka przyjmuje perspektywę socjologiczno-antropologiczną. Przygląda się więc przede wszystkim kulturowym ramom, w których funkcjonują: twórczość Houellebecqa, literacka krytyka, a także głos samego pisarza.

Słowa kluczowe: wstręt, abjekt, Houellebecq, recepcja twórczości, antropologia literatury