DOI: http://doi.org/10.61269/FFVJ9400
vol. XXXIX, no. 1, 2023

Ośrodek literackich rozważań. Autotematyzm w nie-teoretycznych komiksach Scotta McClouda

Kamil Wrzeszcz
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-0330-0573
Zakres stron: 289–298
Abstrakt:
Ośrodek literackich rozważań. Autotematyzm w nie-teoretycznych komiksach Scotta McClouda
Artykuł przybliża zabiegi autotematyczne w komiksach nie-akademika Scotta McClouda. Autor artykułu tłumaczy terminologię, stan badań nad autotematyzmem oraz wskazuje, że tanazwa funkcjonuje jedynie na polskim gruncie badań naukowych. Następnie podjęte zostają wątki autotematyzmu w komiksie. W kluczowej części artykułu badacz przechodzi do przedstawienia zabiegów autotematycznych w metakomiksach Scotta McClouda (Zrozumieć komiks oraz Stworzyć komiks).
Słowa kluczowe: komiks, autotematyzm, narracja
Abstract:
Self-Referentiality in Scott McCloud’s Comics
This article takes a closer look at self-referential devices found in the comics of non-academic Scott McCloud. The author of the article discusses the terminology and the state of research on self-referentiality, pointing out that the name [autotematyzm] functions only in Polish scholarly research. Next, the themes of self-referentiality in the comics are addressed. In the key part of the article, the scholar presents how self-referentiality manifests in Scott McCloud’s metacomics (Understanding Comics and Making Comics).
Keywords: comics, self-referentiality, narrative
0,00