vol. XL, no. 1, 2024

Artywizmy – odmiana przez przypadki, praktyki i skale działania

Rozmowa Zuzanny Berendt, Konrada Cichonia, Moniki Drożyńskiej, Marty Jalowskiej i Izabeli Zawadzkiej
Zakres stron: 22–32
0,00